Tietoa meistä

Yhdistyksemme on perustettu reilu kolmekymmentä vuotta sitten, tarkoitus yhdistykselle oli silloin ja on edelleen olla yhdenvertaisen yhteiskunnan puolestapuhuja. Toiminna aikana olemme olleet aloitteellisia vammaisten ihmisten asioiden esilletuomisena kunnan ja nykyisen kaupungin toimielimiin. Yhdistyksellä on myös alusta alkaen ollut edustaja vammaisneuvostossa. Meillä  oli myös varsin tärkeä rooli Kangasalan palvelutalosäätiön perustamisessa, minkä tarkemmin tunnemme Jalmarinkotona, yhdistyksemme on osakkaana palvelutalosäätiössä. Olemme  myös vuosien aikana järjestäneet lukuisia retkiä ja liikuntatapahtumia.